Till Göteborg Wind orchestra

Leif Karlsson möter Sopransaxofonisten Anders Paulsson och  State Wind Symphony Trimitas för en hyllning till den 100 år jubilerande Astor Piazzolla i Vilnius