Leif Karlsson blir 1:e gästdirigent och konstnärlig rådgivare hos The State Wind Orchestra “Trimitas” i Vilnius, Litauen