Swinging Christmas

11 maj 2024

Västerås  December 4

Leif Karlsson conduct Västerås Stadsmusikkår in a Swinging Christmas concert