Summer concerts in Västerås

12 dec 2023

Västerås, Sweden May 29-30 2024
Leif Karlsson conduct Västerås Stadsmusikkår in the city summer concerts