Sommarkonsert

02 aug 2018

Luftförsvarets Musikkorps Trondheim

Den 19 augusti dirigerar Leif Karlsson en konsert till minne av Armfeldt och Karolinerna. Solist: Elisabeth Andreassen