Jean Sibelius: Finlandia 
Percy Aldridge Grainger: Colonial Song 
Richard Strauss: Konsert nr 1 för horn och orkester
Václav Nelhýbels: Trittico
Trad: Gammal Fäbodpsalm

Ottorino Respighi: La Befana från Feste Romane 
Magnus Hylander: Polacksbacken marsch 

Solist
Annamia Larsson valthorn