John Wiliams / Johan de Meij: Starwars saga,
Leroy Anderson: A Trumpeters Lullaby
Johan de Meij: Lord of the rings

Solist:
Alexander Widergren, trumpet