Wolfgang Amadeus Mozart: Andante i C
Wolfgang Amadeus Mozart: Konsert nr 21 för piano och orkester
Johan Blixt : Appendix till Mozarts 21 (uruppförande)
August Söderman:
Ouverture i F
Intermezzo (Ett sjömansliv)
Burlesque
Svenska folksånger och folkdanser

Solister
Anneli Nilsson flöjt
Jerker Nibrandt piano