Stevie Reich: Music for pieces of wood
Bizet/Stjedrin: Carmen Svit
Dimitri Shostakovich: Suite for variety orchestra

 solister

Hans Lindbäck, slagverk
Joakim Nordin, slagverk
Håkan Landgren, slagverk
Fredrik Duvling, slagverk
Stefan Kahl, slagverk