Paula af Malmborg Ward: Dissonat
Pjotr Tjajkovskij Rokkokovariationer
Anton Dvorak Symfoni nr 9 Nya Världen

Solist
Anderas Brantelid cello