Ny produktion med SMUK – Slesvigske Musikkorps i Hederslev

23 aug 2020

Produktionen ”Vejen till genforening” som skulle spelats i mars får här ett nytt datum den 10 september på grund av Corona-situationen. Ändringar kan ske med hänsyn till nya riktlinjer