Kroumata 40 år

25 nov 2018

Kroumata 40 år  – invigning av Kroumata Percussion Center

Kungl Musikhögskolans slagverksensemble, SMI slagverksensemble
Solister: Karin och Anders Holdar.
Programmet som dirigeras av Leif Karlsson

Maurice Ohana: Etudes Choregraphiques
Per Nörgård: Wawes
Olav Anton Thommesen: Maldoror