Gästspel med Karlstad Orkesterförening ( inställt pg av Corona)

12 apr 2020

Leif Karlsson var bokad till gästspel med Karlstad orkesterförening den 10 maj. Programmet som inkluderar Grieg pianokonsert i a moll, Dvorak symfoni nr 8 samt ett uruppförande av Micaela Hoppe flyttas till nytt datum