Wolfgang A. Mozart: Ouvertyr till Trollflöjten
Helena Munktell: Bränningar, Symfonisk svit
Arturo Marquez: Danzon 2
Joseph Haydn: Symfoni nr 103 ”Pukvirveln”