Liadow: Polonäs
Stern: BB ockupationen solist Erik Wahlgren cello
Ullberg: Grå-Oskars vals
Mahler: Symfoni nr 1 sats 3
Shostakovich: Vals
Holst: Jupiter ur Planeterna