Gunnar Ullberg Norrbottnisk svit
Mikael Karlsson Battlefield
Rimski-Korsakov Capriccio Espagnol
Jule Massenet Mediation ur Thais
Shostakovich vals ur Svit för varietéorkester
Holst Jupiter ur Planeterna